CV


Valborg Maria Sirnes
Født i Oslo 1951
Bor og arbeider i Modum

Utdanning
2014  Menighets Fakultetet i Oslo RLE
2011  Høyskolen i Oslo: Museums-formidling
2006-07 Høyskolen i Oslo; PPU (Praktisk pedagogisk utdanning)
1992  Universitetet i Bergen; Kunsthistorie mellomfag
1985  Statens Håndverks og Kunstindustriskole; rader klassen
1973-76  Statens Håndverks og Kunstindustriskole; maler klassen
1971-72  Statens Lærerskole i Forming Oslo; tegne klassen
1970-71  Ex.art. Bergen Katedralskole; latinlinjen

Separatutstillinger
2021  Kulturlåven, Fredheim, Stange kommune
2002  Kongsfoss Kunstnersenter
1997  Bakkehuset, ModumBad
1995  Galleri Henrik, Eidsvoll
1994  Galleri Tyra, Ringerike
1992  Galleri Rustad, Toten
1990  Prins Carl, Modum Bad
1989  Stange Kunstforening
1988  Modum Bad
1980  Rygge Kunstforening
1979  Galleri Refsahl, Toten
1978  Galleri Henrik, Eidsvoll

Innkjøpt av
Stange Kommune
Modum Bad
Telenor

Stipend
Norsk Kulturråd
Stange Kommune

Utsmykning
Dekorasjonsoppdrag i en rekke private hjem 

Kurs
2008  Treider; Osloguide eksamen
2005/2006 Norges Litteraturskole
1995-2014 Fortellerkunst i regi av Norsk Fortellerforum

Kunstformidling
2013-17 DKS Pilot galleriet i Buskerud
Den Kulturelle Skolesekken i Nordland
2013  Den Kulturelle Skolesekken i Rogaland
2010-13 Den Kulturelle Skolesekken i Akershus
2010-12 Den Kulturelle Skolesekken i Buskerud
2012  Kunstnerhjemmet til Christian Skredsvig; Hagan i Eggedal
2012  Kunstnerhjemmet til Theodor Kittelsen; Lauvlia i Sigdal
2011  Kistefoss museet
2001-05 Pilotgalleriet i Buskerud
1998-2000 Riks-utstillinger
1994-97 Nasjonalgalleriet i Oslo

Fortellervirksomhet
Turne med bokbåten Epos for Hordaland fylkesbibliotek
Turne i Hedmark for Turneorganisasjonen i Hedmark
Turne i Buskerud for Buskerud fylkesbibliotek
Fortelleroppdrag for Nasjonalgalleriet, Folkemuseet på Bygdøy, Universitetet i Oslo, Hedmarksmuseet, Maihaugen på Lillehammer, Blaafarveværket i Mo-dum, Festspillene i Bergen, Den Norske Kirke, Modum Bad etc.